Bezpieczny wynajem mieszkań

Bezpieczny wynajem mieszkań

Bezpieczny wynajem mieszkań

Wynajem mieszkań w Polsce staje się z roku na rok coraz bardziej popularny. Wiąże się to głównie z tym, że wiele młodych osób nie wie dokładnie, gdzie osiądzie na stałe, dlatego też nie decydują się oni na zakup mieszkania, a postanawiają je wynajmować. Popularność tego rozwiązania cieszy najemców, ponieważ daje im czysty zysk, który regularnie zasila ich budżet. Jednak najemcy oprócz wymiernych korzyści muszą liczyć się z pewnymi zagrożeniami ze strony nieuczciwych najemców. Na szczęście rozwiązaniem ich problemów staje się umowa najmu okazjonalnego, na którą to coraz częściej decydują się w związku z dbałością o swoje interesy.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego to rozwiązanie prawne, które przygotowane zostało z myślą o właścicielach nieruchomości chcących uniknąć wszelkich potencjalnych problemów związanych z lokatorami i ich nieuczciwymi praktykami. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 21 czerwca 2011 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, (art. 19a ust. 1). Nierzadko można usłyszeć o tym, że najemca ma związane ręce w sytuacjach, kiedy lokatorzy nie płacą czynszu, jednak na przykład pod swoją opieką mają nieletnie dzieci lub po prostu nie chcą opuścić dobrowolnie mieszkania. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest uzyskanie sądowego nakazu eksmisji. Jednak wiąże się to z kosztownymi procesami i nie zawsze daje gwarancję powodzenia sprawy. Dlatego też najbezpieczniej jest zawierać umowy najmu okazjonalnego. Pomimo tego, że procedura jest bardziej złożona i wymaga większego zaangażowania, korzyści płynące z niej są warte poświęcenia większej ilości czasu. Tym bardziej że pozwala ona zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, ciągnącej się miesiącami eksmisji i strat finansowych.

Jakie korzyści daje umowa najmu okazjonalnego? Przede wszystkim łagodzi uciążliwe dla wynajmujących wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów. Złagodzenia te wynikają z obowiązku złożenia oświadczenia przez lokatorów o dobrowolnym poddaniu się eksmisji. Dzięki czemu właściciel lokalu w razie jakichkolwiek komplikacji może wszcząć postępowanie niemal natychmiastowo. Pomaga ominąć żmudną i długotrwałą drogę sądową, a także oczekiwanie na wskazanie przez gminę lokalu zastępczego, co często w praktyce ciągnie się latami.

Jakie wymagania należy spełnić

Przede wszystkim umowę najmu okazjonalnego mogą podpisać między sobą jedynie osoby fizyczne. Zarówno właściciel lokalu, jak i najemca nie może być osobą prawną ani prowadzić działalności gospodarczej. Umowa najmu okazjonalnego określa użytkowanie danego lokalu w celach użytkowych, a więc także wykluczone jest prowadzenie w niej działalności gospodarczej. Kolejnymi wymogami jest dostarczenie przez najemcę oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego, w którym to dobrowolnie poddaje się egzekucji, a także zobowiązuje się do opuszczenia lokalu we wskazanym terminie na żądaniu egzekucyjnym. Powinien on także wskazać lokal zastępczy, w którym w razie egzekucji będzie mógł zamieszkać. Oprócz wskazania lokalu wymagana jest także zgoda osoby trzeciej, która jest właścicielem wskazanej nieruchomości bądź lokalu, na zamieszkanie danej osoby w jej nieruchomości po zakończeniu obecnie zawieranej umowy najmu. Co ważne, bez tych trzech punktów wraz z oświadczeniem sporządzonym przed notariuszem umowa najmu okazjonalnego przekształca się w zwykłą umowę najmu.

Oprócz obowiązków najemcy wynajmujący musi także w ciągu 14 dni od podpisania umowy najmu okazjonalnego zgłosić jej zawarcie do właściwego dla jego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Najemca może natomiast żądać przedstawienia potwierdzenia złożenia takiego zgłoszenia.

Dodatkowo umowa najmu okazjonalnego musi być zawierana na czas określony, który nie może jednak przekraczać okresu 10 lat.

Jak zachęcić najemcę do podpisania umowy najmu okazjonalnego

Ze względu na to, że tego typu umowa ma chronić przede wszystkim interesy wynajmującego, wielu najemców ma obawy przed jej zawarciem i niechętnie się na to zgadzają. Jednak osoby, które są uczciwe, nie powinny się obawiać żadnych konsekwencji w przypadku tego typu umowy. Zniechęcają także wszelkie formalności, jakie należy spełnić, aby była ona zgodna z prawem. Warto jednak poświęcić nieco czasu, aby przekonać najemcę do jej podpisania.

Proponując mu takie rozwiązanie, należy przede wszystkim wykazać się cierpliwością. Najlepiej na początku zająć się przedstawieniem warunków najmu, a także wszelkich kosztów z tym związanych. Uzgodnienie wszelkich pozostałych kwestii sprawi, że umowa najmu okazjonalnego stanie się mniej rażąca dla najemcy i nie zostanie ona odebrana jako warunek do wynajęcia lokalu. Warto także poświęcić trochę czasu na objaśnienie kwestii lokalu zastępczego – nie musi być to własnościowe mieszkanie, a może być to na przykład mieszkanie rodziców, kogoś ze znajomych czy też rodziny, która wyraziła zgodę. Często bywa także tak, że to właśnie koszty są decydującym czynnikiem, który nie pozwala dojść do porozumienia. Dlatego warto zdecydować się na ich pokrycie, tym bardziej że działamy we własnym interesie. Tego typu propozycja z pewnością zostanie dobrze odebrana przez najemcę, a nawet być może całkowicie przekona go co do jej słuszności.

Jak dokonać formalności

Wszelkiego rodzaju formalności powinny być wykonane z największą starannością, bez pominięcia żadnego z czterech kluczowych warunków. Dlatego warto zdecydować się na pomoc specjalistów z firmy Almar Premium Real Estate. W Almar Premium zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi mogą liczyć na kompleksową i fachową pomoc we wszystkich kwestiach związanych z najmem mieszkań. Nasi doświadczeni prawnicy zajmą się przygotowaniem odpowiedniej umowy, wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami, tak, aby właściciel mieszkania nie musiał się niczym przejmować i miał pewność, że wszystko zostało dopilnowane. Natomiast specjaliści od spraw podatkowych zajmą się zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, znosząc tym samym konieczność samodzielnego udawania się do urzędu. Nasze doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości sprawia, że nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie i spokojnie, oddając swoje sprawy w nasze ręce.