Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania może być świetnym sposobem, aby zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu. Podstawą przy podejmowaniu się tego typu działalności jest dopełnienie wszelkich formalności przewidzianych w ustawie, a także sporządzenie odpowiedniej umowy, aby zabezpieczyć się przed różnego rodzaju nieprzewidzianymi sytuacjami. Podpowiadamy, w jaki sposób wynająć lokal, aby spać spokojnie!

Znajdź odpowiedniego najemcę!

Podstawą bezpiecznego wynajmu mieszkania jest znalezienie odpowiedniego najemcy. Warto przy tym pamiętać, aby traktować go jak własnego partnera biznesowego oraz od początku ustalić konkretne i korzystne dla obu stron zasady. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy z przyszłym najemcą najlepiej dowiedzieć się nieco więcej o jego dochodach. W tym celu doskonałym pomysłem jest zadanie kilku pytań lub poproszenie go, aby przedstawił zaświadczenie o zarobkach, które potwierdzi zdolność do spłaty zobowiązań finansowych. Poza pytaniami dotyczącymi wykonywanego zawodu lub innych źródeł uzyskiwania przychodu można również porozmawiać o powodach wyprowadzki z poprzedniego mieszkania czy wzajemnych oczekiwaniach biorąc pod uwagę kwestie takie,  jak palenie papierosów czy chęć posiadania zwierząt.

Każdy wynajmujący mieszkanie chciałby znaleźć najemcę, który pragnie podpisać umowę długoterminową, zawsze dokonuje terminowych wpłat, dba o porządek w mieszkaniu, a przy tym jest kulturalny i nie zakłóca spokoju sąsiadów. Nic dziwnego, że proces poszukiwania odpowiedniej osoby może wiązać się z dużym stresem. Przede wszystkim warto już przy pierwszym kontakcie z zainteresowanymi wynajmem podczas rozmowy telefonicznej lub prezentacji mieszkania ustalić kwestie, takie jak liczba mieszkających osób, wysokość kaucji czy sposób oraz termin dokonywania płatności. Weryfikacja rzetelności przyszłego najemcy to wyjątkowo istotna sprawa i nie powinno się jej nigdy pomijać, gdyż tylko w ten sposób można zorientować się, czy dana osoba jest odpowiedzialna i godna zaufania. Ciekawym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, takiej jak Almar Premium Real Estate, która na każdym etapie wspiera właścicieli i eliminuje potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą być nieuczciwi.

Co powinno znajdować się w umowie najmu?

Jednym z najważniejszych elementów bezpiecznego wynajmu mieszkania jest odpowiednio sporządzona umowa pisemna. Ma ona za zadanie konkretnie formułować zasady współpracy oraz zabezpieczyć obie strony przed ewentualnymi spornymi kwestiami. Najważniejsze, aby była dostosowana do indywidualnych potrzeb wynajmującego, a przy tym minimalizowała wszelkiego rodzaju ryzyka związane z prowadzeniem tego typu działalności. Warto pamiętać, że umowa wynajmu mieszkania nie powinna zawierać treści niezgodnych z ustawą o ochronie praw lokatorów. W każdym dokumencie koniecznie należy zawrzeć:

 • datę i miejsce podpisania umowy,
 • dane identyfikacyjne obu stron,
 • okres trwania umowy,
 • opis lokalu będącego przedmiotem umowy,
 • wysokość czynszu oraz dodatkowych opłat,
 • informacja o kaucji,
 • prawa i obowiązki obu stron,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • załączniki dołączone do umowy,
 • czytelne podpisy.

Każda umowa powinna być sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z przepisami ustawy najemca ma obowiązek używać wynajmowanego lokalu w sposób zapisany w umowie. Z tego względu koniecznie trzeba zadbać, aby zawrzeć wszystkie istotne informacje. Duże znaczenie ma punkt dotyczący wprowadzania zmian i różnego rodzaju ulepszeń w mieszkaniu bez zgody wynajmującego. Ważne jest również, aby uwzględnić zapiski o obowiązku oddania lokalu w niepogorszonym stanie niż w dniu jego objęcia, gdyż pozwala to wyegzekwować w razie potrzeby od najemców należność za drobne naprawy. Z kolei wynajmujący powinien zapewnić dostęp do instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, a także dokonywać niezbędnych napraw nieobciążających najemcy.

Protokół zdawczo-odbiorczy – co warto wiedzieć?

Kluczowe znaczenie przy podpisaniu umowy wynajmu mieszkania ma sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją zdjęciową lokalu. To wyjątkowo ważny dokument, gdyż zawiera dokładny opis stanu technicznego, listę elementów wyposażenia, a także dane z liczników mediów w momencie przekazywania nieruchomości. Wszystkie zdjęcia koniecznie powinny być opatrzone datą wykonania, aby w razie konieczności rozstrzygały spory właścicieli z najemcami. W protokole zdawczo-odbiorczym koniecznie należy zawrzeć informacje o wszystkich dotychczasowych uszkodzeniach i ubytkach, aby po rozwiązaniu umowy móc sprawnie rozliczyć ewentualne roszczenia. Warto również wspomnieć o tym, że ściany zostały odmalowane, gdyż nakłada to taki sam obowiązek na przyszłych najemców.

Odpowiednio sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy powinien konkretnie uwzględniać nawet najdrobniejsze kwestie, w tym:

 • stan ścian i podłóg w mieszkaniu oraz płytek w łazience,
 • prawidłowe otwieranie wszystkich drzwi i okien,
 • stan techniczny urządzeń z uwzględnieniem elementów, takich jak światła w lodówce lub piekarniku,
 • stan frontów meblowych, zawiasów i klamek,
 • stan gniazdek, listew przypodłogowych, karniszy i tego typu akcesoriów.

Choć z pozoru tworzenie tak szczegółowych dokumentów może wydawać się przesadą, to jednak jest to jedyny sposób, aby w razie zaistnienia sporów mieć podstawę do potrącenia kaucji i doprowadzenia mieszkania do stanu sprzed wprowadzenia się lokatorów. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzany jest zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w dniu jej rozwiązania.

O czym jeszcze warto pamiętać wynajmując mieszkania?

Kluczową kwestią w przypadku zajmowania się wynajmowaniem nieruchomości jest pilnowanie, aby odprowadzać wszystkie podatki. Z reguły stawka ryczałtu wynosi 8,5% i dotyczy lokali, z których przychód wynosi do 100 tysięcy złotych. Kwoty zwykle nie wychodzą zbyt duże, a pozwalają uchronić się przed problemami i egzekwować zapiski umowy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów z najemcą. Duże znaczenie ma również odpowiednio sformułowany punkt w umowie dotyczący czynszu najmu i opłat dodatkowych. Jeśli opłaty za media i czynsz do administracji spoczywają na właścicielu mieszkania, powinien on oddzielić te kwoty od czynszu najmu, od którego liczony jest podatek.

Przy wynajmie mieszkania warto konkretnie sprecyzować oczekiwania względem lokatorów. Najlepiej poruszyć kwestie, takie jak:

 • postępowanie w przypadku drobnych napraw i poważnych usterek,
 • dostępność pod telefonem – sytuacje i godziny, w których właściciel chce otrzymywać informacje od najemców,
 • ewentualne opóźnienia w opłatach – czy są tolerowane i jak długo,
 • podnajem bez zgody lub wiedzy właściciela,
 • warunki wcześniejszego wypowiedzenia umowy w szczególnych okolicznościach.

Doskonałym pomysłem, aby bezpiecznie wynająć mieszkanie, jest skorzystanie z oferty profesjonalnego biura zajmującego się pośrednictwem w wynajmowaniu mieszkań, takich jak Almar Premium Real Estate działające na terenie Warszawy i okolic. W ramach usługi dokonywana jest dokładna analiza rynku wraz z wyceną nieruchomości, a także sporządzenie planu marketingowego i przygotowanie lokalu do wynajmu. Klienci mogą także skorzystać z fachowej porady prawnej i wielu innych dodatkowych świadczeń.