Wynajmowanie mieszkania – o czym trzeba pamiętać?

Wynajmowanie mieszkania – o czym trzeba pamiętać?

Wynajmowanie mieszkania – o czym trzeba pamiętać?

Decydując się na wynajem mieszkania należy pamiętać o wielu formalnościach. Odpowiednio skonstruowana umowa, udokumentowane przychody oraz zapewnienie sobie odpowiedniego zabezpieczenia przed niewywiązujący się z ustaleń najemcami. O to i o jeszcze więcej istotnych kwestii musi zadbać wynajmujący, aby mieć pewność, że jego mieszkanie będzie źródłem dodatkowego zysku, a nie jedynie poważnych kłopotów. O czym pamiętać przy spisywaniu umowy najmu i jak przygotować się na przyjęcie pierwszych lokatorów?

Odpowiednia umowa to podstawa

W pierwszej kolejności musimy pamiętać o prawidłowo skonstruowanej umowie najmu. To ona określa na jakich zasadach lokator korzysta z mieszkania i na jakich zasadach przedłuża się bądź skraca czas jej trwania najmu. Koniecznie trzeba określić w niej takie kwestie, jak termin najmu, koszt czy możliwość wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron. Czasami zdarza się niestety tak, że w trakcie najmu coś nie będzie odpowiadało którejś ze stron. Może się okazać, że na przykład pozornie spokojni lokatorzy okazują się nieodpowiedzialnymi osobami, które zalegają z czynszem lub hałasują, przeszkadzając sąsiadom. Jeśli chcemy takim osobą wcześniej wypowiedzieć umowę, powinniśmy zawrzeć w niej odpowiedni punkt. Jeśli nie umieścimy w umowie odpowiedniego zapisu na ten temat, wcześniejsze wypowiedzenie umowy może okazać się niemożliwe. Umieszczenie tego punktu w umowie jest z tego powodu bardzo ważne. Daje do duży komfort oraz zapewnia bezpieczeństwo właścicielowi mieszkania, który ma prawo pozbyć się niechcianych lokatorów wcześniej. To także wygoda dla najemców, którzy również z różnych przyczyn mogą być niezadowoleni z wynajętego lokum. Wtedy również mogą wypowiedzieć umowę wcześniej z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Zarówno samodzielne stworzenie umowy, jak i również korzystanie z gotowych wzorów dostępnych w internecie wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie możemy mieć pewności, że w naszym przypadku umowa zawiera wszystkie niezbędne podpunkty i chroni nas w odpowiedni sposób. Może okazać się, że skorzystanie z gotowego formularza zamiast ułatwić nam wynajem, tylko go skomplikuje. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy, który będzie wiedział, czy w umowie znalazły się wszystkie niezbędne w naszym wypadku podpunkty.

Co określa umowa najmu

Umowa powinna zawierać wiele istotnych punktów napisany w sposób logiczny i zrozumiały dla jednej i drugiej strony. W tym dokumencie powinna zostać między innymi określona wysokość kaucji, jaką lokatorzy uiszczają przed wprowadzeniem się do lokalu. Musimy pamiętać, że opłacenie zaliczki od przychodu w przypadku przyjęcia kaucji jest równie ważne, jak w przypadku miesięcznych opłat za czynsz. Równie ważny jest zapis w umowie, dotyczący zasad zwrotu kaucji. Na tym tle często powstają konflikty pomiędzy najemcą a wynajmującymi. W trakcie zajmowania mieszkania może zdarzyć się wiele niespodziewanych okoliczności. Zepsuciu może ulec pralka, lodówka czy kuchenka. Jeśli nie umieścimy odpowiedniego zapisu w umowie, koszty zakupu nowego urządzenia mogą spocząć na właścicielu mieszkania. Podobnie w sytuacji, kiedy zniszczeniu ulegną znajdujące się w domu meble, ściany czy okna. Precyzyjnie określone przez umowę warunki pozwolą nam wyegzekwować od mieszkańców opłatę za zabrudzone ściany czy podrapane przez kota meble. W trakcie użytkowania mieszkania nie sposób jest uniknąć różnego rodzaju zdarzeń, przez które sprzęty ulegają zniszczeniu lub awarii. Część z nich po prostu się zużywa. Dla właściciela wynajem mieszkania ma być sposobem na uzyskanie przychodu pasywnego, dlatego tak ważne jest, aby umowa ściśle określała, co obejmuje potrącenie z kaucji.

Nie mniej ważne jest aby określić, co znajduje się w mieszkaniu, które wynajmujemy. Niestety, ale może okazać się, że osoby, które wynajmują od nas mieszkanie będą po prostu nieuczciwe i w czasie wyprowadzki przywłaszczą sobie sprzęt. Umowa powinna zawierać dokładną listę produktów, które znajdują się w mieszkaniu w dniu wprowadzenia się lokatorów. W celu uniknięcia nieporozumień w trakcie rozliczania lokalu należy wcześniej pamiętać o tak zwanym protokole zdawczo-odbiorczym. Określa on między innymi stan zużycia sprzętów dostępnych w domu, a także stany liczników. Dopilnowanie formalności pozwoli uniknąć przywłaszczenia sobie wyposażenia oraz zatajonych uszkodzeń i pozbycia się sprzętu bez zgody właściciela.

Zabezpieczenie w postaci umowy

Sporządzenie prawidłowej umowy, która chronić będzie właściciela, a jednocześnie nie godzić będzie w interesy osoby wynajmującej, nie jest najłatwiejsze. To dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z firmy, takiej jak na przykład Almar, którzy sporządzaniem umów zajmują się na co dzień i dokładnie wiedzą, w jaki sposób prawidłowo skonstruować odpowiedni dokument. W rzetelny sposób pomagają oni stworzyć indywidualną umowę, która  będzie jasno określała prawa i obowiązki jednej i drugiej strony. Korzystanie z gotowych wzorów lub samodzielne stworzenie umowy wiąże się z ryzykiem. Możemy przeoczyć ważny podpunkt lub po prostu źle go skonstruować, przez co dojść może do nieporozumień na tle finansowym.

Przy tworzeniu umowy należy pamiętać o tym, aby określić w niej czas wypowiedzenia, kaucję czy protokół zdawczo-odbiorczy, ale nie tylko. Przy tworzeniu umowy trzeba zwrócić uwagę na szereg drobnych spraw, których niedopełnienie może skończyć się nieporozumieniem lub nawet problemami prawnymi. Bardzo ważne jest, aby umowa zawierała podpunkt w którym określa się, kto płaci rachunki. Jeśli nie określimy tego w umowie, po pierwszym miesiącu może okazać się, że wynajmujący będzie twierdzić, że to do nas należy ten obowiązek. W ten sposób możemy stracić na dochodzie. Podobnie w przypadku opłaty za grunt czy użytkowanie wieczyste. Nie możemy zapomnieć również  o opłacie za internet. W obecnych czasach, kiedy internet znajduje się niemal w każdym domu, musimy pamiętać o tym, że nasz lokator również z niego korzysta. Dlatego warto uwzględnić w umowie, kto ponosi jego koszty. Możemy udostępnić lokatorom internet w cenie mieszkania, samemu podpisując umowę z dystrybutorem. Kto poniesie koszt tej usługi jest zależne od tego, co mówi umowa. Lokatorzy z powodzeniem mogą również sami podpisać umowę z dystrybutorem.

Rozpoczynając wynajem mieszkania mamy możliwość dodatkowego zarobku, ale musimy pamiętać również o poszanowaniu praw i obowiązków naszych lokatorów. Wiele osób zapomina o tym, wcześniej wypowiadając swoim mieszkańcom umowy lub np. podwyższając czynsz w trakcie wynajmu. Zapis o nie podwyższaniu czynszu w trakcie trwania umowy  to jeden z ważniejszych zapisów, który powinien bezwzględnie się w niej znaleźć. Daje on naszym lokatorom poczucie bezpieczeństwa i jest w pewnej mierze poświadczeniem naszej uczciwości i gestem zaufania obu stron wobec siebie. Nie mniej ważne od samej umowy jest również dobry kontakt pomiędzy obiema stronami.