Zarządzanie portfelem nieruchomości – co warto wiedzieć?

Zarządzanie portfelem nieruchomości – co warto wiedzieć?

Zarządzanie portfelem nieruchomości – co warto wiedzieć?

Nieruchomości zaliczają się do jednej z najważniejszych kategorii inwestycji, które mogą generować wyjątkowo atrakcyjne zyski i zapewnić długoterminowy dochód. Aby jednak osiągnąć oczekiwaną efektywność, zgromadzić oszczędności oraz zmniejszyć ryzyko niezbędne jest prawidłowe zarządzanie portfelem. Podpowiadamy, co jest najważniejsze w prowadzeniu tego typu działalności!

Odpowiednia strategia i planowanie kluczem do sukcesu!

Portfel nieruchomości składa się z rozmaitych obiektów, które charakteryzują się kilkoma stałymi oraz indywidualnymi cechami, takimi jak:

 • stała lokalizacja i trwałość,
 • niepodzielność (pod względem fizycznym, kapitałowym czy przestrzennym),
 • współzależność od sąsiednich nieruchomości,
 • duża kapitałochłonność,
 • długookresowość,
 • mała płynność.

Do nieruchomości zaliczyć można zarówno sam grunt, jak i jego elementy składowe, takie jak budynki, obiekty budowlane, urządzenia oraz rośliny, które nie mogą zostać odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości czy danego przedmiotu. Biorąc pod uwagę złożony proces inwestycyjny, a także wiele indywidualnych cech okazuje się, że każda z portfelowych nieruchomości ma zupełnie inną wartość i wymaga często podejmowania zupełnie innych działań. W związku z tym podstawą w odpowiednim zarządzaniu portfelem jest określenie długookresowych celów i dążenie do ich realizacji. Aby to zrobić najlepiej zastanowić się, w jaki sposób wykreować dodatkową wartość z posiadanego portfela, a następnie przygotować optymalną strategię spełniającą określone warunki.

Kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów jest skuteczne planowanie. Warto jednak pamiętać, że w zarządzaniu portfelem nieruchomości lub pojedynczym obiektem liczy się dynamika oraz bieżące rozpatrywanie warunków mikrootoczenia i makrootoczenia, czyli wszystkiego, co ma wpływ na wartość oraz warunki danej nieruchomości. Kolejnymi etapami efektywnego planowania są:

 • odpowiednia analiza warunków środowiskowych,
 • wyznaczenie możliwych do zrealizowania celów,
 • określenie strategii indywidualnych obiektów lub całego portfela,
 • stworzenie planu oraz sposobu mierzenia stopnia jego realizacji,
 • wdrożenia planu w życie,
 • bieżące monitorowanie i badanie efektywności planu oraz ewentualne korekty.

Co ma duże znaczenie przy zarządzaniu portfelem nieruchomości?

Przy zarządzaniu portfelem nieruchomości niezwykle ważna jest optymalizacja działań, czyli wyznaczenie sobie ogólnych norm i wytycznych, a następnie planowanie na tej podstawie kolejnych etapów procesu. Choć każdy obiekt z pewnością wymagał będzie osobnej strategii i polityki, to jednak standaryzacja procesów i sposobu ich raportowania może skutecznie pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów. Działania zazwyczaj koncentrują się na tym, aby zmaksymalizować przychody z portfela nieruchomości przy zachowaniu odpowiednich standardów zarządzania najmem, szybkiej identyfikacji i minimalizacji wszelkiego rodzaju ryzyk, a także odpowiednim wykorzystaniu dostępnych zasobów zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Optymalizując działania, można nie tylko wpłynąć na jakość wykonywanych usług, ale też skrócić czas reakcji na wszelkiego rodzaju problemy.

Standaryzacja usług wraz z wyznaczeniem sposobu komunikacji ma duże znaczenie w przypadku podziału portfela w zależności od rodzaju, klasy czy lokalizacji nieruchomości, szczególnie jeśli obiekty mieszczą się w kilku krajach. W zależności od położenia geograficznego podstawy prawne, praktyki rynkowe czy sposób rozwoju może się różnić, dlatego istotne jest rzetelne wyznaczenie standardów jakościowych, a także efektywnej formy raportowania. Podejmując kluczowe decyzje, warto kierować się tymi wytycznymi, pamiętając o analizie i porównaniu danych oraz terminowym wywiązywaniu się z zadań. Duże znaczenie w zarządzaniu portfelem nieruchomości ma poszukiwanie ekonomicznych rozwiązań. Odnosi się to do wszelkiego rodzaju usług typowych dla tego typu działalności, takich jak dostarczanie energii, ochrona, sprzątanie czy zarządzanie techniczne. W tym celu warto dokładnie przeanalizować indywidualne cechy danych obiektów, uwzględniając potrzeby najemców.

Jak zbudować portfel nieruchomości?

Każdy inwestor pragnący poprzez swoją działalność osiągnąć niezależność finansową powinien konsekwentnie budować przemyślany portfel nieruchomości. W tym celu konieczne jest opracowanie dobrej strategii i skrupulatne zaplanowanie kolejnych działań opierających się zarówno na skutecznym zarządzaniu, jak i kupowaniu odpowiednich obiektów. Z tego względu w żadnym wypadku nie można sobie pozwolić na przypadkowe inwestycje, które mogą okazać się przysłowiowym “kotem w worku”. Pierwszym krokiem, aby odpowiednio zaplanować portfel nieruchomości, jest określenie swojej długofalowej wizji, czyli w co i z jakiego powodu inwestować. Choć z pozoru może się to wydawać dość banalne, to jednak jest to niezwykle istotne, gdyż inwestowanie w nieruchomości wiąże się z relatywnie wysokimi kosztami. Z tego powodu warto na samym początku poświęcić trochę czasu, aby sprecyzować swój cel.

W przypadku wyznaczania celów niezwykle istotne jest, aby były one konkretne i mierzalne. Nie wystarczy stwierdzić, że ostateczny cel to posiadanie dużej ilości pieniędzy czy osiągnięcie niezależności finansowej. Koniecznie trzeba dokładnie określić oczekiwaną kwotę dochodów pasywnych, co już na początkowym etapie pozwoli zdefiniować minimalną wielkość portfela nieruchomości pod wynajem. Planując inwestycje, warto sprecyzować poszukiwany typ nieruchomości biorąc pod uwagę wyznaczony wcześniej cel. Doskonałym pomysłem jest rozpoczęcie od niewielkich mieszkań pod wynajem, gdyż w długoterminowej perspektywie jest to dość bezpieczne rozwiązanie i pozwala osiągnąć największe korzyści przy stosunkowo niskim ryzyku. Mieszkania o małym metrażu cieszą się obecnie dużą popularnością na rynku nieruchomości, szczególnie wśród młodych ludzi, gdyż charakteryzują się niską ceną. Z tego względu będą miały najkrótsze postoje w najmie, a w razie konieczności sprzedaży będzie można szybko znaleźć na nie nabywcę.

Dlaczego warto skorzystać z usługi zarządzania portfelem nieruchomości?

Właściciele większej ilości nieruchomości z każdym zakupem kolejnego lokalu mają coraz większą ilość obowiązków, takich jak poszukiwanie najemców, regulowanie płatności, opłaty za media, dokonywanie napraw i remontów czy prowadzenie działań windykacyjnych. Jeszcze większa trudność pojawia się, kiedy obiekty znajdują się w różnych lokalizacjach, gdyż prowadzenie codziennych czynności pochłania dużo czasu, a przy tym wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z podróżą, noclegiem czy rachunkami za telefon w przypadku zarządzania nieruchomością w innym kraju. Z tego względu świetnym pomysłem, szczególnie dla mniej doświadczonych osób może być skorzystanie z usług firm zarządzających nieruchomościami. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest prowadzenie skutecznych działań w oparciu o wiedzę licencjonowanych zarządców i doświadczonych administratorów, a także księgowych, inspektorów budowlanych, prawników czy wielu innych specjalistów.

Korzystając z usług sprawdzonych firm zarządzających nieruchomościami, takich jak Almar Premium Real Estate na terenie Warszawy i okolic, można mieć pewność, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności zostaną one szybko rozwiązanie w oparciu o doświadczenie i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto tego typu przedsiębiorstwa mają liczne kontakty w branży, co sprawia, że z łatwością znajdą odpowiedniego fachowca, często z możliwością wynegocjowania korzystnych cen. Każde działanie jest dokładnie raportowane, dzięki czemu właściciel portfela nieruchomości ma wgląd do bieżącej sytuacji każdego powierzonego lokalu. Usługa często obejmuje zarówno zarządzanie portfelem nieruchomości oraz obsługę administracyjną mieszkańców i najemców, jak i nadzór nad gospodarką finansowo-ekonomiczną, zapewnienie kontroli wymaganych przepisów prawa budowlanego, a także stały nadzór techniczny oraz sprawna eliminacja usterek i awarii czy kontrola firm zewnętrznych wykonujących prace remontowe lub serwisowe.